Update “Contournement routier de Beynac”

Volgende fase

Wanneer zal het klaar zijn?

Eind januari/begin februari 2018 zijn de werkzaamheden voor het bouwen van de brug rond Beynac gestart. Men zegt dat de doelstelling is om het dagelijks leven van de bewoners van Beynac te verbeteren. Niet alleen van Beynac maar ook van de gemeenten rondom de vallei. Men wil door het omleiden van het verkeer, dat overigens alleen door Beynac rijdt en daar verder niets te zoeken heeft maar wel de grond en de lucht vervuilt en veiligheidsproblemen veroorzaakt, een einde maken aan deze situatie. Dit probleem schaadt de lokale ontwikkeling en het milieu. De omleiding gebeurt op een verantwoorde manier. De weg door het Dordognedal, die van essentieel belang is voor de economie en het toerisme voor de Périgord Noir, is al lang een knelpunt in de regio. Sommige bewoners en omwonenden zijn fel tegen en hebben geprotesteerd.

De nieuwe weg wordt omzoomd door een groene rijstrook voor voetgangers en fietsers.
In het project is rekening gehouden met het in stand houden van de natuur, flora en het historisch erfgoed.  Dit alles heeft geleid tot de goedkeuring voor de start van de werkzaamheden.
Om de zorg voor het behoud van de natuur en het erfgoed van onze vallei te bewaken worden regelmatig vergaderingen door het “Comité de dialogue et de Suivi”, in samenwerking met de gekozen ambtenaren, de overheidsdiensten en -verenigingen gehouden.
Om iedereen op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken is onlangs een nieuwe folder verschenen met daarin de huidige en toekomstige fasen van dit project. Men hoopt het grootste deel van het project in juli 2020 af te kunnen ronden. Dit zal dan voor het leefgebied van Beynac en omstreken een grote verbetering zijn.

De nieuwe folder is o.a. bij de mairie verkrijgbaar.